เบอร์สวย 1-2-call 080

080-0509-666…… (40).….1,999
080-0512-555 ……….….…1,999
080-0518-333 …….……….1,999
080-0521-666…….………..1,999
080-0565-111…………..…..1,999
080-222-5757 ………………3,999
080-222-6464 ……………..9,999
080-222-6767 …… (40)…….3,999
080-222-7070……………….4,999
080-222-7171……………….3,999
080-222-7373 ……………….3,999
080-222-7474 ……(36)…….4,999
080-222-7575 ………………4,999
080-222-7676 ………..…….4,999
080-222-8484 ………….….4,999
080-222-9191…………….…9,999
080-284-6111 …………………1,999
080-286-1555 ……(40).…….1,999
080-600-3113 …..…………….5,500
080-600-7887 …… (44).….…9,500
080-600-8448…….……………5,500
080-600-9779…… (46)………2,500
080-60-60-5-60……..………..1,999
080-6111197 ………………….1,500
080-6116668 ……(42)……..15,000
080-6122220…………………..1,999
080-6166668 …………..……25,000
080-626-6261……………..…..1,500
080-666-3282 …… (41)……..4,500
080-666-3644 …………………9,900
080-666-5597…….…………..3,500
080-6666-132 ……..…………1,999
080-7777-413…… (44)………1,500
080-777-9616 …… (51)……..1,500
080-7789900 ………………….2,900