เบอร์สวย 1-2-call 099


09-9001-5002...(26)…………999
099-002-0018...(29)………..399
099-002-0069...(36)…………599
099-002-0078...(35)………..399
099-002-0092...(31)…………599
09-900600-15...(30)………..399
099-006-0034...(31)…………599
099-006-0040...(28)…………399
099-006-0079...(40)…………399
099-619-5955…............2,900