เบอร์สวย 1-2-call 091


091-2278882...(47)………....…999
091-2279996...(54)………....…999
091-2279998...(56)………......999
091-2286664...(44)…………....999
091-2289990...(49)………....…999
091-228-9993...(52)………..2,950
09-123-123-13…................999
09-123-123-14...(26)………....999
09-123-123-15…................999
09-123-123-16...(28)…….…...999
09-123-123-17...(29)……...….999
09-123-123-18…................999
09-123-123-19…................999
09-12312334...(28)………….2,950
091-262-9262...(39)…………2,950
091-262-9262...(40)…………2,950
091-269-9141...(42)…………3,950
091-914-2414...(35)…………9,500
091-914-6454…..............9,500
091-915-1464...(40)…………9,500