เบอร์สวย 1-2-call 091091-227-8882………..…….. 1,500
091-227-9996………..…….. 1,500
091-227-9998………..…….. 2,500
091-228-6664…….(44)….....2,500
091-228-9990 ….……………1,500
091-228-9992 ……(51).....…4,500
091-228-9993 ………..……..1,500
091-231-2313 ……………….2,900
091-231-231-4 ……..…..….. 2,900
091-231-231-5…………….…2,900
091-231-231-6………….……2,900
091-231-231-7 …………….. 2,900
091-231-231-8 ………..…….2,900
091-231-231-9……………….2,900
09-123-123-34…….……….. 1,900
091-262-9141.……………… 3,900
091-262-9262…………….. ..3,900