เบอร์สวย 1-2-call 089


089-222-0770......................1,499
089-232-3113.........32.........1,299
089-234-0660......................1,999
089-929-1554......................4,950
089-965-4497.........61.........3,950
089-965-4498.........62.........2,950
089-993-6998......................3,950
08-9996-7770.........62.........1,999