เบอร์สวย 1-2-call 089

08-9006-2772 …… (41)………….…..1,999
089-0745-222 …………… …….…..1,999
089-0748-666 …… (54)……………..1,999
089-222-0770…………………..…….5,999
089-232-3113………………..……….2,999
089-234-0660…………………..……..1,999
089-929-1554…………………………9,900
089-965-4497…………………………. 2,900
089-965-4498 ………………….…….. 2,900
08-99888914 …… (64)………….…4,500
089-993-6998……………………..… 2,900
08-9996-7770 …………………..…… 3,900