เบอร์สวย 1-2-call 089


089-006-2772...(41)………......999
089-0745222...(39).……….…1,550
089-0748666...(54)………..…1,550
089-222-0770…...............3,950
089-2323113...(32)………....2,950
089-234-0660…...............3,950
089-929-1554...(52)……….…5,950
089-965-4497...(61)………….4,950
089-965-4498...(62)………...2,950
089-988-8914...(64)………...3,950
089-993-6998…...............4,950
08-9996-7770...(62)………...3,950