เบอร์สวย 1-2-call 088

088-456-2942…..............4,950
088-456-5691...(52)…………4,950
088-456-6497…..............5,950
088-459-4645...(53)…………4,950
088-491-5495...(53)…………2,950
088-529-8778...(62)………..1,550
088-626-1563...(45)…………2,900
088-661-9535…..............1,900
088-926-2324...(44)…………3,950
088-928-2426...(49)…………4,950
088-928-9897…..............5,950
088-929-2614...(49)…………2,950
088-929-3541...(49)…………2,950
088-951-4414...(44)…………4,900
088-959-3264...(54)…………2,900
088-979-5463...(59)…………3,900
088-979-6463…..............1,900