เบอร์สวย 1-2-call 088


088-456-5691......................5,950
088-456-6497......................5,950
088-459-4645.........53.........9,550
088-491-5495.........53.........3,950
088-919-5951.........55.........9,500
088-926-2324.........44.........3,950
088-928-2426.........49.........4,950
088-928-9897......................5,950
088-929-2614.........49.........2,450
088-929-3541.........49.........2,950