เบอร์สวย 1-2-call 086

08-6000-1108 …… (24)………………1,999
086-0167-555 ….………………….…..1,599
086-06-5-06-06………………………….2,500
086-0671-333 …………………..………1,599
086-0672-666……………………………1,599
086-0674-222 ……………………..……1,599
08-6070-3111…………………………….1,599
08–6070-5222 ……………………………1,500
086-0712-777 …… (45)…………………1,599
086-0716-555……………………..……..1,599
086-071-9955 …… (50)…………………..2,500
086-0739-111 ……(36)…………………..1,999
086-0743-555 …………………………….1,599
086-0745-777 ……(51)…………………1,999
086-0747-222 ……………………..…….1,599
086-0759-222…… (41)…………………1,599
086-0759-777…… (56)…………………1,999
086-0760-666…… (45)…………………1,999
086-0761-222 ……………………….…..1,599
086-0762-111 …………………….………1,599
086-0768-222…… (41)………………….1,999
086-0769-333…… (45)………………….1,999
086-0782-777 ……………………………1,599
086-0785-222…… (40)………………….1,999
086-0791-333…… (40)………………….1,999
086-0792-666 …… (50)………………….1,999
08-6080-5333 …… (36)………………….1,999
086-239-4422 …… (40)….………………5,500