เบอร์สวย 1-2-call 086


08-60001108...(24)………..2,950
086-0167555…..............1,550
086-0650606…..............1,950
086-0671333…..............999
086-0672666...(47)…………1,550
086-0674222…..............999
086-0703111…..............999
086-0705222...(32)………..1,550
086-0712777...(45)…………1,550
086-0716555…..............1,550
086-071-9955...(50)……….1,550
086-0739111...(36)…………1,550
086-0743555…..............1,550
086-0745777...(51)…………1,550
086-0747222…..............999
086-0759222...(41)…………1,550
086-0759777...(56)………..1,550
086-0761222…..............999
086-0762111...(32)………..1,550
086-0768222...(41)…………1,550
086-0769333...(45)…………1,550
086-0782777...(52)…………1,550
086-0785222...(40)…………1,550
086-0791333...(40)…………1,550
086-0792666...(50)…………1,550
086-0805333...(36)…………1,550
086-239-4422...(40)……….5,950