เบอร์สวย 1-2-call 085


085-234-9669......................3,999
085-239-9393.........51.........9,550
085-239-9494.........53.........3,950
085-241-6415.........36.........4,950
085-244-2282......................2,950
085-244-5994.........50.........3,950
085-244-6141.........35.........3,950
085-245-1694.........44.........6,950
085-245-5653......................4,950
085-245-9451......................5,950
085-246-1669.........47.........3,950
085-246-1949......................5,950
085-246-1963.........44.........9,550
085-246-2669......................3,950
085-246-4419......................5,950
085-246-4549.........47.........4,950
08-5252-3553......................1,999
085-4444066.........41.........1,999
085-4444604.........39.........1,499
085-4444810......................1,499
085-4444829......................1,499
085-4444852.........44.........1,999
085-4444857.........49.........1,999
085-4444866.........49.........1,999
085-4444867.........50.........1,999
085-662-2496......................3,950
085-662-3963......................5,950
085-663-5397......................4,950
085-663-5964......................5,950
085-663-5997......................5,950
085-6666804.........49.........1,999
085-6666853.........53.........1,999