เบอร์สวย 1-2-call 085

085-2323423 ………………….. .2,500
085-234-9669 …………………….5,999
085-239-8668…… (55)…………1,500
085-239-9393…… (51)…………5,500
085-239-9494……………….…….4,500
085-241-6415 …… (36) …………5,900
085-242-2268 …………………….1,500
085-244-2282……………………. 3,900
085-244-4299……………………. 3,900
085-244-5994 …… (50)………….3,900
085-244-6141 ……………….…… 4,900
085-245-1694…… (44)…………..3,900
085-245-5653……………………… 2,900
085-245-5945…………..…………. 4,900
085-245-9451…………..……..….. 4,900
085-246-1669…………..…………. 2,900
085-246-1949……………….…….. 2,900
085-246-1963 …… (44)…………..5,900
085-246-2669………..…..……….. 2,900
085-246-4419……………….…….. 5,900
085-246-4549…………..……..……5,900
08-5252-3553…………….…………2,999
085-4444-066 …… (41)………….5,900
085-4444-604………………..……1,999
085-4444-676……………………..1,999
085-4444-737 …… (46)……….…1,999
085-4444-810……………………..1,999
085-4444-829…………………….. 1,999
085-4444-852 …… (44)……….….1,999
085-4444-857………………..……..1,999
085-4444-866……………..……….2,999
085-4444-867 …… (50)………….1,999
085-4444-931 …… (42)………….1,999
085-662-2496…………..………….2,900
085-662-3963……………………..5,900
085-662-6442 ……………..……..6,900
085-663-5397……………..………..1,900
085-663-5964 …………..…..……..4,900
085-663-5997 ……………………. 2,500
085-665-4686 …… (54)………….2,500
085-6666-804……………….……..1,999
085-6666-853………………………1,999
085-6753-111……………. ………..1,500
085-6754-111 ………………..…….1,500
085-6756-111…… (40)….…………1,500
085-6756-222……………………….1,500
085-6757-111…… (41)…………….1,599
08-59-59-35-59…………….…….…9,500
08-5959-3773…… (56) …………….1,500
085-9999-216……………..…………2,500