เบอร์สวย 1-2-call 084

084-123-6543…… (36)……….9,900
084-3222332 …… (29)……….5,900
084-3322322 …… (29)………..5,500
08-4334-1166 …… (36)………1,999
084-3426669…….………………1,999
08-43-43-43-28 ………….…….1,500(สามชุด)
08-43-43-43-61 …… (36)…….1,500(สามชุด)
08-43-43-43-75 …… (41)…….1,500 (สามชุด)
08-43-43-43-77……………..….1,500(สามชุด)
08-4422-0660…….…….…..….1,500
08-4433-0990 …… (40)……….1,500
08-4449-7778…….…..…..……2,500
0844515114…….…..……….……999
084-4544440 …………………..3,900
08-4455-3223…… (36)………..9,500
084-4555324 …… (40)……..…5,900
084-4594445……………..…….5,000
084-4654449……..…….………3,900
084-4689995……..…..………..1,500
084-5209-333.……….…….…..1,500
084-5276-777 .………..…….…1,500
084-5380-666…… (40).…..……1,500
084-5384-333…… (41).….……1,500
084-5387-111.………….……….2,500
084-544-5946…….…….…….….5,900
084-544-6954…….…….………..8,900
084-544-9654…………..…….….9,000
084-546-1696……..…….….…….3,500
084-546-4615…………..…….….9,900
084-546-6266….……….………..5,500
084-551-5169…… (44)………….4,999
084-551-5956……………..…….. 9,999
084-551-6599……………..………6,999
084-551-6659 ……………..……..6,999
084-551-9363…… (44 )…………5,999
084-551-9693 ……(50)………….4,999
08-4554-6646…………….………9,900
08-456-456-67 …… (51)…….. ..1,500
08-4567-0990……………..……..2,500
08-45678-289 …..……….………1,500
084-7789897………………….…3,900
084-7798799……………………..3,900
084-923-2445…… (41)………….5,900
084-923-5363……………….…… 3,900
084-923-9363……………….…….3,900
084-924-1596……………….…… 3,900
084-924-9192……………….…… 4,900
084-924-9642……………….…… 5,900
084-926-2919…… (50)…………..3,900
084-928-9993 ……………..……..3,900