เบอร์สวย 1-2-call 083

083-165-9986...(53)…………599
083-246-2645...(40)…………9,500
083-264-1619....(40)……….1,900
083-264-4663...(42)…………3,900
083-269-4164…..............1,900
083-345-1616…..............3,950
083-345-3737…..............2,950
083-345-7766…..............2,950
083-345-8282…..............3,950
083-356-9494...(51)…………3,550
083-428-9697...(56)…………3,900
083-4448168...(46)………….2,950
083-446-4645...(44)…………3,900
083-824-2414...(36)…………3,900
08-3838-0101...(32)………..1,950

08-3838-0202…..............1,950