เบอร์สวย 1-2-call 083

083-345-1616………….……….1,999
083-345-3737…………………..1,999
083-345-7766…………………..1,999
083-345-8282…………………..1,999
083-356-9494…… (51)……….5,500
083-4448168 ……(46)…..……1,500
08-3838-0101…………………..1,900
08-3838-0202 …………………..1,900
083-8888-576………..…………2,500