เบอร์สวย 1-2-call 082

082-100-4567…..……………….9,900
08-2222-4114 …… (26)…..…..4,999
08-2222-4286 …… (36)……….3,900
08-2222-4321 …… (26)…..…..2,900
08-2222-4334…..……….……..4,900
08-2222-4343..…………………4,900
082-232-8292 …..……………..4,900
082-236-4194…………..……..3,900
0828-44-36-36…… (44)………1,900
082-8998990…………………….4,500