เบอร์สวย 1-2-call 082


082-100-4567......................4,500
08-2222-4114.........26.........2,999
08-2222-4334......................1,999
082-232-8292......................3,950
082-236-1464.........36.........9,550
082-236-1699.........46.........4,950
082-236-4194.........39.........4,950
082-241-6397.........42.........4,950
082-245-5935......................5,950
082-245-5962......................3,950
082-245-6364.........40.........9,550
082-245-6442......................4,950
082-245-6632......................3,950
082-245-6959.........50.........9,550
082-245-9441.........39.........3,950
082-245-9454......................5,950
082-245-9463......................4,950
082-246-2232......................4,950
082-246-2295.........40.........4,950
082-246-2364......................9,550
082-246-2391......................4,950
082-246-2392......................4,950
082-246-2454......................9,550
082-246-2636.........36.........9,550
082-246-2962.........41.........5,950
082-246-2969......................3,950
082-246-2991......................4,950
082-246-3241.........32.........4,950
082-246-3293.........39.........4,950
082-246-3963......................5,950
082-246-4228......................3,950
082-246-4261.........35.........3,950
082-246-4264......................9,550
082-246-4419.........40.........5,950
082-246-4462......................4,950
082-246-4566......................9,550
082-246-4615......................5,950
082-246-4697......................5,950
082-246-4942.........41.........5,950
082-246-4995.........49.........5,950
082-246-5359.........44.........9,550
082-246-5416......................5,950
082-246-5428.........41.........4,950
082-246-5498......................3,950
082-246-5992.........47.........5,950
082-246-5997......................5,950
082-246-6159......................6,950
082-246-6292.........41.........5,950
082-246-6328.........41.........3,950
082-246-6397.........47.........4,950
082-246-6399.........49.........9,550
082-246-6614.........39.........4,950
082-246-6924......................5,950
082-246-9151......................9,550
082-246-9153.........40.........4,950
082-246-9169.........47.........3,950
082-246-9232......................3,950
082-246-9269......................3,950
082-246-9445.........44.........5,950
082-246-9656......................9,550
082-249-1446.........40.........9,550
082-249-2919.........46.........5,950
082-249-2924.........42.........9,550
082-249-3269.........45.........3,950
082-249-3644.........42.........6,950
082-249-3661.........41.........4,950
082-249-3662.........42.........5,950
082-249-4428......................3,950
082-249-4495.........47.........4,950
082-249-4496......................4,950
082-249-6193.........44.........4,950
082-249-6194.........45.........5,950
082-249-6199.........50.........6,950
082-664-6415.........42.........9,500
082-915-9242.........42.........9,500