เบอร์สวย 1-2-call 081

08-1144-1493 …………………3,900
08-1144-2469………………….3,900
081-191-5464………………….5,900
081-191-5954………………….5,900
081-191-9642 …… (41)……..5,900
081-191-9828………………….3,900
081-193-5941 …… (41)……..3,900
081-193-6282 …… (40)……..3,900
081-193-6519 …………………3,900
081-194-6423………………….3,900
081-194-6653………………….3,900
081-195-1446…………………..3,900
081-195-2454…………….……3,900
081-195-6441…….…………….3,900
081-195-9451…………………..3,900
081-196-4154……………………3,900