เบอร์สวย 1-2-call 081


081-144-1493.........35.........2,950
081-144-2469.........39.........2,950
081-191-5464.........39.........5,950
081-191-5954......................5,950
081-191-9642.........41.........4,950
081-191-9828.........41.........2,950
081-193-5941.........41.........2,950
081-193-6282.........40.........3,950
081-193-6519......................2,950
081-194-6423......................2,950
081-194-6653......................2,950
081-195-1446.........39.........3,950
081-195-6441.........39.........3,950
081-195-9451......................4,950
081-196-4154.........39.........3,950
0814455-3223.........36.........1,999