เบอร์สวย 1-2-call 065


065-397-8994......................2,950
065-397-9141.........45.........2,950
065-397-9142.........46.........2,950
065-397-9146.........50.........3,950
065-397-9151.........46.........4,950
065-397-9155.........50.........4,950
065-397-9156.........51.........6,950
065-397-9159.........54.........5,950
065-397-9164.........50.........3,950
065-397-9165.........51.........9,550
065-397-9192.........51.........4,950
065-397-9193......................2,950
065-397-9194.........53.........3,950
065-397-9195.........54.........4,950
065-397-9196.........55.........2,950
065-397-9197.........56.........5,950
065-397-9236.........50.........2,950
065-397-9239.........53.........2,950
065-397-9241.........46.........2,950
065-397-9245.........50.........3,950
065-397-9246.........51.........4,950
065-397-9249.........54.........3,950
065-397-9263.........50.........3,950
065-397-9264.........51.........4,950
065-397-9265......................4,950
065-397-9282.........51.........5,950
065-397-9291.........51.........4,950
065-397-9293.........53.........2,950
065-397-9294.........54.........3,950
065-397-9295.........55.........3,950
065-397-9296.........56.........3,950
065-397-9299.........59.........3,950
065-397-9326.........50.........3,950
065-397-9329.........53.........2,950
065-397-9353.........47.........2,950
065-397-9354.........51.........4,950
065-397-9355......................2,950
065-397-9356.........53.........4,950
065-397-9359.........56.........5,950
065-397-9362.........50.........2,950
065-397-9363.........51.........4,950
065-397-9364......................2,950
065-397-9365.........53.........5,950
065-397-9366.........54.........4,950
065-397-9392.........53.........4,950
065-397-9394.........55.........2,950
065-397-9395.........56.........5,950
065-397-9399......................3,950
065-397-9419.........53.........2,950
065-397-9426.........51.........4,950
065-397-9429.........54.........3,950
065-397-9445......................3,950
065-397-9446.........53.........3,950
065-397-9454......................3,950
065-397-9455.........53.........2,950
065-397-9456.........54.........6,950
065-397-9462.........51.........3,950
065-397-9463.........52.........3,950
065-397-9464.........53.........2,950
065-397-9465.........54.........5,950
065-397-9466.........55.........4,950
065-397-9491.........53.........2,950
065-397-9492.........54.........4,950
065-397-9493.........55.........3,950
065-397-9515.........50.........3,950
065-397-9519.........54.........3,950
065-397-9535......................2,950
065-397-9536.........53.........3,950
065-397-9539.........56.........3,950
065-397-9542.........50.........2,950
065-397-9544......................2,950
065-397-9545.........53.........3,950
065-397-9546.........54.........3,950
065-397-9551.........50.........3,950
065-397-9553......................2,950
065-397-9554.........53.........3,950
065-397-9556.........55.........5,950
065-397-9563.........53.........4,950
065-397-9564.........54.........3,950
065-397-9565.........55.........9,550
065-397-9566.........56.........4,950
065-397-9569.........59.........3,950
065-397-9782.........56.........5,950
065-397-9791.........56.........4,950
065-397-9794.........59.........3,950
065-397-9795......................3,950
065-397-9798.........63.........3,050
065-397-9799.........64.........4,950
065-397-9823......................2,950
065-397-9824.........53.........3,950
065-536-4428......................3,950
065-536-5628.........46.........3,950
065-539-1419......................4,950
065-539-1423......................2,950
065-539-1424.........39.........9,550
065-539-1428......................4,950
065-539-1442.........39.........9,550
065-539-1446......................9,550
065-539-1455......................9,550
065-539-1464......................9,550
065-539-1469......................5,950
065-539-1491......................9,550
065-539-1495.........47.........9,550
065-539-1496......................5,950
065-539-1497.........49.........9,550
065-539-1532.........39.........5,950
065-539-1536......................9,550
065-539-1549.........47.........6,950
065-539-1554......................9,550
065-539-1559......................9,550
065-539-1563......................9,550
065-539-1569.........49.........5,950
065-539-1595......................9,550
065-539-1596.........49.........5,950
065-539-1635......................9,550
065-539-1639.........47.........9,550
065-539-1644......................6,950
065-539-1649......................6,950
065-539-1659.........49.........9,550
065-539-1662......................5,950
065-539-1693.........47.........5,950
065-539-1694......................9,550
065-539-1695.........49.........9,550
065-539-1928......................4,950
065-539-1929.........49.........5,950
065-539-1932......................5,950
065-539-1941......................9,550
065-539-1945.........47.........9,550
065-539-1946......................9,550
065-539-1954.........47.........9,550
065-539-1955......................9,550
065-539-1956.........49.........9,550
065-539-1963.........47.........9,550
065-539-1964......................9,550
065-539-1965.........49.........9,550
065-539-1982......................5,950
065-539-1992.........49.........9,550
065-539-2241......................4,950
065-539-2242......................4,950
065-539-2265......................9,550
065-539-2328......................4,950
065-539-2359.........47.........9,550
065-539-2494.........47.........9,550
065-539-2495......................9,550
065-539-2496.........49.........5,950
065-539-2629.........47.........4,950
065-539-2639......................9,550
065-539-2656.........47.........9,550
065-539-2665.........47.........9,550
065-539-2692.........47.........9,550
065-539-2693......................5,950
065-539-2694.........49.........9,550
065-539-3241......................4,950
065-539-3242.........39.........9,550
065-539-3246......................9,550
065-539-3264......................9,550
065-539-3282......................5,950
065-539-3287......................5,950
065-539-3295.........47.........9,550
065-539-3296......................5,950
065-539-3615......................9,550
065-539-3619.........47.........6,950
065-539-3629......................5,950
065-539-4155......................9,550
065-539-4164......................6,950
065-539-4169......................5,950
065-539-4692.........49.........6,950
065-549-2289.........50.........4,950
065-549-2328.........44.........2,950
065-549-2428.........49.........3,950
065-549-6628.........51.........4,950
065-562-8969.........56.........4,950
065-562-8978.........56.........3,950
065-562-8987.........56.........9,550
065-562-8992.........51.........9,550
065-562-8993.........53.........4,950
065-562-8994.........54.........6,950
065-562-8996.........56.........5,950
065-562-9282.........45.........5,950
065-562-9287.........50.........6,950
065-562-9289......................9,550
065-562-9823.........46.........4,950
065-562-9828.........51.........4,950
065-562-9829......................4,950
065-562-9982......................4,950
065-593-9287.........54.........6,950
065-593-9428.........51.........3,950
065-593-9628.........53.........2,950
065-593-9823.........50.........3,950
065-593-9824.........51.........6,950
065-593-9826.........53.........3,950
065-593-9829.........56.........4,950
065-593-9928.........56.........4,950
065-593-9982.........56.........5,950
065-594-4928......................2,950
065-594-4982......................4,950
065-594-5982.........53.........4,950
065-594-6287......................4,950
065-594-6289.........54.........5,950
065-594-6628.........51.........4,950
065-594-6898......................1,950
065-594-6928.........54.........2,950
065-594-6982.........54.........4,950
065-626-1423.........35.........3,950
065-626-1426......................4,950
065-626-1445.........39.........5,950
065-626-1449......................4,950
065-626-1454.........39.........6,950
065-628-2464......................5,950
065-628-2469......................2,950
065-628-2491......................4,950
065-628-2496......................4,950
065-628-2649......................4,950
065-628-2653......................3,950
065-628-2866.........49.........3,950
065-628-2941......................3,950
065-628-2946......................4,950
065-628-2963.........47.........4,950
065-632-3653.........39.........3,950
065-639-9532......................4,950
065-653-2461......................3,950
065-653-2462.........39.........3,950
065-653-2466......................3,950
065-653-2497.........47.........5,950
065-653-2498......................2,950
065-653-2615.........39.........4,950
065-653-2619......................3,950
065-653-2641......................3,950
065-653-2659.........47.........6,950
065-653-2669......................2,950
065-653-2956.........47.........9,550
065-653-2961......................3,950
065-662-4695.........49.........6,950