เบอร์สวย 1-2-call 064


064-597-9599.........63.........4,500
064-919-1951.........45.........9,500
064-959-4287.........54.........9,550
064-978-2282......................2,950
064-978-2326.........47.........4,950
064-978-2642......................5,950
064-978-2696......................3,950
064-979-2893......................2,950